Skip to main content

Brand

Brand je název, symbol nebo jiná značka, kterou podniky používají k odlišení svých produktů od konkurence a k podpoře veřejné identity. Je to produkt, služba…
Petr Sanetrník
27 října, 2022

Brand manuál

Brand manuál je dokument, který vysvětluje, jak by měla být prezentovaná firemní identita a značka na veřejnosti a jak by s ním měli lidé přijít do…
Petr Sanetrník
1 listopadu, 2022

Font

Ve světě designu a komunikace hrají písma neboli fonty zásadní roli při vytváření vizuálního dojmu a komunikace. Fonty nejsou pouze soubory znaků; jsou to nástroje,…
Petr Sanetrník
24 srpna, 2023

Infografika

V dnešním záplavě informací je schopnost efektivní komunikace klíčová. Zde vstupuje na scénu infografika – nástroj, který spojuje informace s vizuální estetikou a nabízí jasný,…
Petr Sanetrník
24 srpna, 2023

JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) je jedním z nejrozšířenějších formátů pro ukládání a komprimaci digitálních obrázků. Jeho popularita spočívá v tom, že dokáže efektivně kombinovat…
Petr Sanetrník
24 srpna, 2023

Layout

Layout, neboli rozvržení, je základním designovým konceptem, který ovlivňuje strukturu, uspořádání a vizuální estetiku různých médií, včetně tištěných publikací, webových stránek, mobilních aplikací a dalších…
Petr Sanetrník
24 srpna, 2023

Piktogram

V dnešní moderní a rychle se rozvíjející společnosti, kde je vizuální komunikace stále důležitější, hrají piktogramy klíčovou roli ve způsobu, jakým rychle a efektivně komunikujeme.…
Petr Sanetrník
24 srpna, 2023

PNG

PNG (Portable Network Graphics): Progresivní Formát Obrázků s Vysokou Kvalitou a Bez Ztráty V digitálním věku, kde vizuální obsah hraje klíčovou roli v online světě,…
Petr Sanetrník
24 srpna, 2023