Skip to main content

AJAX

AJAX (Asynchronní JavaScript a XML) je soubor technik vývoje webových aplikací, který využívá různé webové technologie na straně klienta k vytváření asynchronních webových aplikací. Pomocí AJAXu mohou webové aplikace asynchronně (na pozadí) odesílat a načítat data ze serveru, aniž by zasahovaly do zobrazení a chování stávající stránky.

Oddělením vrstvy pro výměnu dat od prezentační vrstvy umožňuje AJAX webovým stránkám a následně i webovým aplikacím dynamicky měnit obsah bez nutnosti znovu načítat celou stránku. V praxi moderní implementace běžně používají JSON místo XML.

AJAX není technologie, ale spíše programátorský koncept. K označování a stylování informací lze použít kombinaci jazyků HTML a CSS. Webovou stránku lze pomocí JavaScriptu upravit tak, aby se dynamicky zobrazovala – a umožnit uživateli interakci s novými informacemi. Vestavěný objekt XMLHttpRequest se používá k provádění AJAXu na webových stránkách, což umožňuje webovým stránkám načítat obsah na obrazovku bez obnovení stránky. AJAX není nová technologie ani nový jazyk. Naopak, jedná se o stávající technologie použité novým způsobem.

Jesse James Garrett ve svém článku, v němž zavedl termín AJAX, vysvětlil, že se jedná o následující technologie: HTML (nebo XHTML) a CSS pro prezentaci, Document Object Model (DOM) pro dynamické zobrazování dat a interakci s nimi, JSON nebo XML pro výměnu dat a XSLT pro manipulaci s XML, objekt XMLHttpRequest pro asynchronní komunikaci a JavaScript pro propojení těchto technologií.