Skip to main content

Backend

V počítačovém světě se „backendem“ rozumí jakákoli část webové stránky nebo počítačového programu, kterou uživatelé nevidí. V kontrastu s frontendem, který označuje uživatelské rozhraní programu nebo webové stránky. V programátorské terminologii je backend „vrstva přístupu k datům“, zatímco frontend je „prezentační vrstva“.

Většina moderních webových stránek je dynamická, což znamená, že obsah webových stránek je generován za chodu. Dynamická stránka obsahuje jeden nebo více skriptů, které se spouštějí na webovém serveru při každém přístupu na stránku. Tyto skripty generují obsah stránky, který je odeslán do webového prohlížeče uživatele.

Vše, co se děje před zobrazením stránky ve webovém prohlížeči, je součástí backendu. Mezi příklady procesů backendu patří zpracování příchozího požadavku na webovou stránku, spuštění skriptu (PHP, ASP, JSP atd.) pro generování HTML, přístup k datům (například k článku nebo z databáze pomocí dotazů SQL), ukládání nebo aktualizace záznamů v databázi, šifrování a dešifrování dat, zpracování nahrávání a stahování souborů, zpracování uživatelských vstupů pomocí JavaScriptu.

Všechny uvedené příklady kromě posledního jsou procesy na straně serveru, které běží na webovém serveru. JavaScript je proces na straně klienta, což znamená, že běží ve webovém prohlížeči. JavaScript může být považován za backendový nebo frontendový proces v závislosti na tom, zda kód ovlivňuje uživatelské rozhraní, nebo ne.

Backend a frontend spolupracují na vytvoření kompletního uživatelského prostředí. Data vytvořená v backendu jsou předána frontendu a prezentována uživateli. I když mají některé organizace oddělené týmy pro vývoj backendu a frontendu, hranice mezi oběma vrstvami je málokdy černobílá. Proto mnoho vývojářů píše kód pro backend i frontend. Tomuto postupu se říká full-stack vývoj.