Skip to main content

Brand

Brand je název, symbol nebo jiná značka, kterou podniky používají k odlišení svých produktů od konkurence a k podpoře veřejné identity.

Je to produkt, služba nebo koncept, který je veřejně odlišen od jiných produktů, služeb nebo konceptů, tak aby byl snadno komunikovatelný a dobře propagovatelný na veřejnost. Branding je proces vytváření a šíření jména značky, jejích kvalit a firemní identity.

Jedná se o nehmotný marketingový nebo obchodní koncept, který pomáhá lidem identifikovat společnost, produkt nebo jednotlivxe. Lidé si často pletou brand s věcmi, jako jsou loga, slogany nebo jiné rozpoznatelné značky, ale to jsou marketingové nástroje, které pomáhají propagovat zboží a služby.

Brandy jsou považovány za nejdůležitější a nejcennějsí aktiva společnosti. Společnosti je mohou chránit registrací ochranných známek. Můžeme se setkat s firemním, osobním, produktovým a servisním brandem.

Brand je tedy nehmotné aktivum, které pomáhá lidem identifikovat konkrétní společnost a její produkty. To platí zejména tehdy, když se společnosti potřebují odlišit od ostatních, kteří na trhu nabízejí podobné produkty. Lidé si často pletou loga, slogany nebo jiné rozpoznatelné značky vlastněné společnostmi s jejich brandem. I když se tyto pojmy často používají zaměnitelně, jsou odlišné.

První z nich jsou marketingové nástroje, které společnosti často používají k propagaci a prodeji svých produktů a služeb. Při společném použití tyto nástroje vytvářejí identitu značky. Úspěšný marketing může pomoci udržet značku společnosti v popředí zájmu lidí. To může znamenat rozdíl mezi tím, když někdo vybere vaši značku před značkou vaší konkurence.