Skip to main content

C++

C++ je univerzální programovací jazyk, který vytvořil Bjarne Stroustrup jako rozšíření programovacího jazyka C – jako “ C s třídami“. Jazyk se postupem času výrazně rozšířil a má nyní i objektově orientované, generické a funkcionální prostředky a také možnost nízkoúrovňové manipulace s pamětí.

Téměř vždy je implementován jako kompilovaný jazyk a kompilátory jazyka poskytuje mnoho výrobců, včetně Free Software Foundation, LLVM, Microsoft, Intel, Oracle a IBM, takže je k dispozici na mnoha platformách.

Jazyk byl navržen s orientací na programování systémů a vestavěného softwaru s omezenými zdroji a rozsáhlých systémů, přičemž jeho hlavními rysy jsou výkonnost, efektivita a flexibilita použití.

Jazyk se osvědčil i v mnoha dalších oblastech, přičemž jeho hlavními přednostmi jsou softwarová infrastruktura a aplikace s omezenými zdroji, včetně desktopových aplikací, videoher, serverů (např. elektronický obchod, webové vyhledávání nebo databáze) a aplikací vyžadujících vysoký výkon (např. telefonní přepínače nebo vesmírné sondy).

Jazyk je standardizován Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO), přičemž nejnovější verze standardu byla ratifikována a zveřejněna organizací ISO v prosinci 2020 jako ISO/IEC 14882:2020. Před první standardizací v roce 1998 vyvíjel jazyk dánský informatik Bjarne Stroustrup v Bellových laboratořích od roku 1979 jako rozšíření jazyka C; chtěl vytvořit efektivní a flexibilní jazyk podobný jazyku C, který by zároveň poskytoval vysokoúrovňové funkce pro organizaci programů.