Skip to main content

CSS

Kaskádové styly (Cascading Style Sheets) je jazyk stylů používaný k popisu prezentace napsaného ve programovacím jazyce, jako je HTML. CSS je vedle HTML a JavaScriptu základní technologií World Wide Webu.

Jazyk je navržen tak, aby umožňoval oddělení prezentace a obsahu, včetně rozvržení, barev a písem. Toto oddělení může zlepšit přístupnost obsahu, poskytnout větší flexibilitu a kontrolu při specifikaci charakteristik prezentace.

Tohle umožňuje více webovým stránkám sdílet formátování tím, že příslušné řádky kódu specifikují v samostatném souboru .css, což snižuje složitost a opakování strukturálního obsahu a umožňuje ukládání do mezipaměti, aby se zvýšila rychlost načítání stránek, které sdílejí tento soubor a jeho formátování.

Oddělení formátování a obsahu také umožňuje prezentovat stejnou stránku se značkami v různých stylech pro různé způsoby vykreslování, například na obrazovce, v tisku, hlasem (prostřednictvím prohlížeče založeného na řeči nebo čtečky obrazovky) a na hmatových zařízeních využívajících Braillovo písmo. Jazyk má také pravidla pro alternativní formátování, pokud je obsah přístupný na mobilním zařízení.

Název kaskádový pochází ze specifikovaného schématu priority, které určuje, které pravidlo stylu se použije, pokud určitému prvku odpovídá více než jedno pravidlo. Toto kaskádové schéma priority je předvídatelné.

Specifikace CSS spravuje World Wide Web Consortium (W3C). Internetový mediální typ (MIME) text/css je registrován pro použití s CSS v RFC 2318 (březen 1998). W3C provozuje bezplatnou službu pro validaci dokumentů CSS.