Skip to main content

Gutenberg editor

Gutenberg editor je blokový editor obsahu v CMS WordPress pro tvorbu webových stránek. Je dostupný od verze WordPress 5.0, který nahradil původní Classic editor.

Gutenberg editor byl původně pouze Plugin, ale následně byl implementován do jádra WordPress. Gutenberg však můžeme stále najít v depozitáři Pluginů, kde je pravidelně updatován a většinou jsou v něm nové funkce představeny dříve, než jsou implementovány do samotného jádra WordPress. Gutenberg je nyní jako výchozí editor editor pro úpravu obsahu. Obvykle je označován i jako pouze Block Editor. Lze ovšem nainstalovat i původní Classic editoru.

Gutenberg funguje na rozdíl od původního editoru, který umožňoval upravovat pouze velké části obsahu naráz, na principu upravování jednotlivých bloků obsahu a funkčností se blíží Page Builderu. Mezi jednotlivými bloky jsou například Nadpisy, Text, Seznamy nebo Galerie.

Primárním účelem implementace Gutenberg editoru do WordPress bylo poskytnou uživatelům větši flexibilitu v rámci úprav jednotlivých stránek nebo příspěvků. Další motivací bylo zvýšení konkurenceschopnosti samotného systému WordPress vůči jiným, propracovanějším Page Builderům.

Nový editor neustále prochází vylepšováním a v každé verzi nabízí spoustu nových možností. Stále přibývají nové typy bloků nebo možnosti integrace s nástroji třetích stran.

Od verze 5.5 umožňuje Gutenberg editor přidávat tzv. Předlohy. Předlohy umožňují používat vlastní předdefinované rozložení bloků, využitelné pro různé části stránky, které se v rámci celého webu opakují.