Skip to main content

MySQL

MySQL je open-source systém pro správu relačních databází (RDBMS). Jeho název je kombinací slov „My“, což je jméno dcery spoluzakladatele Michaela Wideniuse, a „SQL“, což je zkratka pro Structured Query Language.

Relační databáze organizuje data do jedné nebo více datových tabulek, v nichž mohou být datové typy vzájemně propojeny. Tyto vztahy pomáhají strukturovat data. MySQL databází přímo například vyžaduje CMS WordPress.

SQL je jazyk, který programátoři používají k vytváření, úpravám a získávání dat z relační databáze a také k řízení přístupu uživatelů k databázi. Kromě relačních databází a jazyka SQL spolupracuje RDBMS, jako je MySQL, s operačním systémem, který implementuje relační databázi do úložného systému počítače, spravuje uživatele, umožňuje síťový přístup a usnadňuje testování integrity databáze a vytváření záloh.

MySQL je svobodný software s otevřeným zdrojovým kódem podle podmínek GNU General Public License a je k dispozici také pod různými proprietárními licencemi. Jazyk vlastnila a sponzorovala švédská společnost, kterou koupila společnost Oracle.

Jazyk má samostatné klienty, které umožňují uživatelům přímo komunikovat s databází pomocí jazyka SQL, ale častěji se vše používá s jinými programy k implementaci aplikací, které potřebují schopnost relační databáze. MySQL je součástí softwarového balíku pro webové aplikace LAMP (a dalších), což je zkratka pro Linux, Apache, Perl/PHP/Python. Jazyk používá mnoho webových aplikací založených na databázích, včetně Drupalu, Joomly, phpBB a WordPressu. MySQL používá také mnoho populárních webových stránek, například Facebook, Flickr, MediaWiki, Twitter a YouTube.