Skip to main content

Open Source Software

Software s otevřeným zdrojovým kódem (Open Source Software, OSS) je počítačový software, který je vydáván pod licencí, v níž držitel autorských práv poskytuje uživatelům práva používat, studovat, měnit a šířit software a jeho zdrojový kód komukoli a za jakýmkoli účelem. Spoustu CMS systémů jsou například open source.

Software s otevřeným zdrojovým kódem může být vyvíjen ve spolupráci s veřejností. Software s otevřeným zdrojovým kódem je významným příkladem otevřené spolupráce, což znamená, že každý schopný uživatel se může online podílet na vývoji, takže počet možných přispěvatelů je neomezený. Možnost prozkoumávat kód přispívá k větší důvěře veřejnosti v tento software. Vývoj softwaru s otevřeným zdrojovým kódem může přinést různé perspektivy, které přesahují perspektivy jedné společnosti.

Kód s otevřeným zdrojovým kódem lze využít ke studiu a umožňuje schopným koncovým uživatelům přizpůsobit software svým osobním potřebám podobně, jako to umožňují uživatelské skripty a vlastní styly webových stránek, a případně zveřejnit tuto úpravu pro uživatele s podobnými preferencemi a také přímo předložit případná vylepšení.

Svobodný software (free software), vychází z principů Free Software Foundation. Pojem „free“ v tomto pojetí neznamená, že daný produkt musí být zdarma, ale že jej lze svobodně využívat, upravovat, šířit a příp. modifikovat v závislosti na dané licenci. Na druhé straně open source (otevřený software) software vychází z iniciativy Open Source Initiative. Principem je dostupnost zdrojového kódu, avšak za předem jasně daných podmínek. Ačkoliv tedy svobodný software neznačí zcela totéž, co otevřený, nejen pro oblast geoinformačních technologií lze oba pojmy sdružit do jediné kategorie „Free and Open Source Software