Skip to main content

Page builder

Page builder je souhrnné označení pro nástroje, které vám umožní budovat si webové stránky nejčastěji ve vizuálním Drag and drop editoru. Jednoduše si z menu dostupných prvků vyberete prvek, který chcete použít – například nadpis nebo obrázek, a tento prvek přetáhnete na pracovní plochu a upravíte dle svých představ.

Používání Page Builderů je zdánlivě jednoduché, avšak naučit se i jeden konkrétní dobře a správně používat může zabrat desítky hodin času. Používání má také svá úskalí. Pokud budejeme stránku dle grafického návrhu, nemusí být všechny tyto prvku dostupné a jednoduše replikovatelné v editoru. Dále také záleží na best practices jednotlivých Page builderů, aby byla zachována správná funkčnost a stránka nebyla zbytečně pomalá nesprávným užíváním různých prvků.

S pojmem Page Builder se velmi často setkáme se spojení CMS WordPress. Mezi nejpopulárnější builder pro tento CMS patří: Elementor, Divi, Oxygen Builder nebo Beaver Builder

Většina služeb pro tvorbu webových stránek, jako je například Wix, Webflow, Webnode nebo Squarespace, používají k tvoření webových stránek nějakou podobu vlastních Page Builderů.

Page Buildery jsou v současné době na velmi dobré úrovni. S jejich pomocí lze ve většině případů dosáhnout požadovaného vzhledu i funkcionalit, bez zásahů programátorů. Tímto se zkracuje čas i náklady nutné pro tvorbu webových stránek a samotný uživatel nepozná rozdíl mezi tím, zdali byly webové stránky tvořené “na míru” nebo za pomoci Page Builderů.