Skip to main content

User Interface (UI)

User Interface (UI) nebo uživatelské rozhraní. Uživatelské rozhraní je grafické rozvržení webové aplikace, mobilní aplikace nebo webových stránek.

Skládá se z tlačítek, na která uživatelé klikají, textu, který čtou, obrázků, posuvníků, polí pro zadávání textu a všech ostatních položek, se kterými uživatel komunikuje. To zahrnuje rozvržení obrazovky, přechody, typografii,volbu barevné palety, animace rozhraní a každou jednotlivou mikrointerakci. Narozdíl od UX se nezabývá tím, jak bude produkt fungovat nebo jaký bude řešit problém, ale zabývá se tím, jak bude produkt vypadat po vizuální stránce. 

User interface Designeři se musí ujistit, že zvolený vizuální styl odpovídá typu produktu, pro který design vytvářejí. Snaží se předvídat očekávání uživatelů. UI design by měly následovat celou řadu pravidel, aby byl design nejen poutavý, zapamatovatelný nebo moderní, ale aby byl vytvořen dle standardních konvencí, na které jsou uživatelé zvyklý a design se také snadno používal. Obor UI jde ruku v ruce v oborem UX. Proto se často setkáme i s označením UX/UI, i přesto, že se jedná o zcela jiné obory, které řeší rozdílné problémy.

Na rozdíl od UX se UI vztahuje pouze k digitálním produktům. Uživatelské rozhraní je bod interakce mezi uživatelem a digitálním zařízením nebo produktem – jako je monitor počítače, dotyková obrazovka smartphonu nebo touchpad.