Skip to main content

WebP

WebP je formát obrazových souborů, který společnost Google vyvinula jako náhradu formátů JPEG, PNG a GIF pro webové stránky. WebP poskytuje soubory, které jsou menší při stejné kvalitě nebo kvalitnější při stejné velikosti. Podporuje ztrátovou i bezeztrátovou kompresi a také animaci a alfa průhlednost.

WebP byl poprvé oznámen společností Google 30. září 2010 jako nový otevřený formát pro ztrátově komprimovanou věrnou barevnou grafiku na webu, který vytváří soubory menší než soubory JPEG při srovnatelné kvalitě obrazu. Byl založen na technologii, kterou společnost Google získala koupí společnosti On2 Technologies.

Jako derivát videoformátu VP8 je sesterským projektem multimediálního kontejnerového formátu WebM. Software související s formátem WebP je uvolněn pod svobodnou softwarovou licencí BSD.

Ztrátový kompresní algoritmus WebP je založen na vnitrosnímkovém kódování videoformátu VP8 a formátu RIFF (Resource Interchange File Format) jako kontejnerového formátu. Jedná se tedy o blokové transformační schéma s osmi bity barevné hloubky a luminančně-chrominančním modelem s podvzorkováním chromatičnosti v poměru 1:2 (YCbCr 4:2:0).

Bez dalšího obsahu má povinný kontejner RIFF režii pouhých dvacet bajtů, ačkoli může obsahovat i další metadata. Délka strany obrázků WebP je omezena na 16 383 pixelů.

Vše je založeno na blokové predikci. Každý blok je predikován na základě hodnot ze tří bloků nad ním a z jednoho bloku vlevo od něj (dekódování bloků se provádí v pořadí rastrového snímání: zleva doprava a shora dolů). Existují čtyři základní režimy blokové predikce: horizontální, vertikální, DC (jedna barva) a TrueMotion.