Skip to main content

Affinity photo

Affinity Photo je rastrový grafický editor, kterou vyvíjí firma Serif Ltd.(Americká společnost). Software funguje pro iOS, macOS a Windows. Affinity photo funguje společně s dalšími s Affinity Designer a Affinity Publisher. Obecně Affinity Photo využíváme každý den (tým na macOS) při tvorbě grafiky, designéři na windows zase používají Adobe Photoshop.

Vývoj začal v roce 2009 jako rastrový grafický editor pro macOS. Jeho první verze dosáhla obecné dostupnosti v roce 2015. Serif spustil verzi aplikace pro Windows o rok později. Mezi funkce této aplikace patří zpracování RAW formátů, úprava barev, živé náhledy při použití efektů, spojování obrázků, alfa kompozice, kompenzace černého bodu a korekce optické aberace.

Affinity slouží jako nástupce PhotoPlus, který Serif ukončil v roce 2017, aby se mohl zaměřit na produktovou řadu Affinity. Byl popsán jako alternativa Adobe Photoshopu a je kompatibilní s běžnými formáty souborů, jako je Adobe PSD (včetně Photoshop Smart Objects).

Funkčnost zahrnuje zpracování RAW, možnosti barevného prostoru, živé náhledy při aplikaci efektů, stejně jako spojování obrazu, alfa kompozici, kompenzaci černého bodu a korekci optické aberace. Práce v Affinity Photo je vždy živá, s posouváním a přibližováním rychlostí 60 snímků za sekundu a nedestruktivními úpravami. Podporuje neomezené množství vrstev a vyhrazený pracovní prostor pro vyvolávání fotografií RAW, stejně jako barevné prostory RGB, CMYK, LAB, stupně šedi se správou barev ICC a 16bitovými úpravami na kanál. Affinity Photo není organizátor obrázků jako Apple Aperture nebo Adobe Lightroom.