Skip to main content

Call to action (CTA)

Call to action (CTA) je marketingový termín v Češtině známý jako „výzva k akci„. Nejčastěji se s ním setkáte na webových stránkách, PPC reklamě nebo v emailu.

Výzva k akci ma za úkol nabádat uživatele k provedení požadované akce. Uživatel tak ví, co má udělat dál. Proto je velmi důležité výzvu k akci používat všude, kdy chceme, aby uživatel vykonal akci. Nikdy nepředpokládejte, že uživatel automatický ví má dělat.

Například pokud se jedná o blogový článek, uživatel po jeho přečtení obvykle odejte. Pokud však pod článek umístíme výzvu k akci s nabídkou odběru newsletteru, zvyšujeme tak svou šanci na zachycení tohoto uživatele.

Výzva k akci má nejčastěji formu textu. Může je jedna o pouhý odkaz, text v tlačítku nebo celý formulář. V rámci blogu se může jednat například o: Číst více, Sdílet, Odebírat a jiné. V rámci e-commerce se nejčastěji setkáme s výzvou k akci. Přidat do košíku nebo Koupit. Dále se můžeme setkat například s: Vyzkoušet zdarma, Registrovat, Začít atp.

(ukázka call to action)

Z pohledu UX by měla být každá výzva k akci snadno identifikovatelná a měla by ihned zaujmout pozornost uživatele. Proto bývá často výzva k akci ve výraznějších barvách než zbytek obsahu.

Pokud chcete optimalizovat svůj konverzní poměr, je vhodné testovat na jednom místě různé verze výzvy k akci pomocí A/B testování.