Skip to main content

E-commerce

E-commerce je nákup a prodej zboží nebo služeb přes internet. Můžeme se také setkat s pojmy jako elektronický, internetový prodej nebo elektronické obchodování. Často je spojením E-commerce myšlen prodej fyzického zboží přes internet, avšak e-commerce nemusí znamenat pouze prodej fyzického zboží. Může se jednat o jakoukoliv jinou transakci splňující specifikaci převodu dat a finančních prostředků prostřednictvím internetu. Více o tvorbě e-shopů v našich službách.

Obchodní modely v rámci E-commerce můžeme dělit na: 
B2C –  podniky prodávají produkty, služby nebo informace přímo spotřebitelům.
B2B – podnik prodává jinému podniku.
C2C – spotřebitelé prodávají mezi sebou. Např. online bazar.

Dále můžeme dělat e-commerce dle vztahu mezi dodavatelem a zákazníkem: 
Retail – kdy firma prodává přímo zákazníkovi. 
Velkoobchod – firma prodává větší objem produktů.
Dropshipping – zboží dodává a přepravuje třetí strana.

Internetový prodej můžeme také dělit dle typů zboží na Fyzické či Digitální produkty a služby. Nebo můžeme e-commerce členit dle specifických platebních modelů jako je Platba za členství nebo Crowdfunding, kdy se vybírá od velkého množství uživatelů suma na spuštění vlastního podnikání s příslibem dodání produktu.

Mezi hlavní výhody e-shopů patří zejména dostupnost obchodu 24/7 a poměrné nízké vstupní bariéry. Záleží zde na výběru modelu. Pokud zvolíme například dropshipping nebudeme mít žádné náklady na nákup zboží nebo provoz skladu. Můžeme také zvolit cestu prodeje vlastních produktů skrze velké portály jako je například Amazon.

Základním předpokladem každého e-shopu je také kvalitní online marketing jako SEO optimalizace, PPC reklama nebo e-mail marketing.