Skip to main content

User experience (UX)

User experience (UX), někdy překládáno jako Uživatelský zážitek je obor zabývající se tím, se člověk, uživatel, cítí při interakci nebo prožívání produktu. Tento obor se nevztahuje pouze k webovým stránkám a aplikacím, ale využívá se i při designování produktů v offline světě – například při designování přístrojové desky automobilů.

Úkolem UX designera je navrhování produktů, které jsou zaměřené na uživatele, řeší uživatelské problémy a uživatel při jejich používání má pozitivní zážitek. Pro co nejlepší uspokojení uživatelů je součástí práce UX Designera například: Definování problémů, Analýza, Vcítění se do role uživatele, Kvantitativní i kvalitativní metody výzkumu, Vymýšlení řešení a Testování.

Většina UX designerů se při své práci řídí konkrétním frameworkem nebo procesem, od prvního nápadu až po konečné uvedení produktu na trh. Framework vytváří základní strukturu, která se zaměřuje a podporuje problém, který se UX Designeer snaží vyřešit, něco jako osnovu projektu. Každý designer a každý tým je jiný, a proto je frameworků celá řada. Nejčastěji se však můžeme setkat s frameworky, které v zásadě obsahují: Porozumění uživateli, Definice problémů, Vymýšlení řešení a testování tohoto řešení.

User experience lze dále dělit na několik dalších specializací, například UX Researcher, UX Writer, Motion designer nebo Visual designer. V současné době, kdy se rozšiřuje využití virtuální a rozšířené reality, se můžeme setkat i se specialisty na tuto oblast