Skip to main content

JavaScript

JavaScript, často označovaný zkratkou JS, je programovací jazyk, který je vedle HTML a CSS jednou ze základních technologií World Wide Webu.

Více než 97 % webových stránek používá pro chování webových stránek na straně klienta jazyk JavaScript, který často zahrnuje knihovny třetích stran. Všechny hlavní webové prohlížeče mají vyhrazený engine JavaScriptu, který provádí kód v zařízeních uživatelů. Často se používá také na straně serveru, a to pomocí běhového prostředí („runtime“), jako je například Node.js.

JavaScript je vysokoúrovňový, často just-in-time jazyk, který odpovídá standardu ECMAScript. Má dynamické typování, objektovou orientaci založenou na prototypech a funkce první třídy. Je multiparadigmatický, podporuje událostmi řízené, funkcionální a imperativní styly programování. Má aplikační programovací rozhraní (API) pro práci s textem, daty, regulárními výrazy, standardními datovými strukturami a objektovým modelem dokumentu (DOM).

Java se používá především v prohlížeči a umožňuje vývojářům manipulovat s obsahem webových stránek prostřednictvím DOM, manipulovat s daty pomocí AJAX a IndexedDB, kreslit grafiku pomocí canvasu, komunikovat se zařízením, na kterém běží prohlížeč, prostřednictvím různých rozhraní API a další. JavaScript je jedním z nejpoužívanějších jazyků na světě, a to díky současnému růstu a zlepšování výkonu rozhraní API dostupných v prohlížečích.

JavaScript by neměl být zaměňován s programovacím jazykem Java. Ačkoli jsou „Java“ a „JavaScript“ ochranné známky společnosti Oracle v USA a dalších zemích, oba programovací jazyky se výrazně liší svou syntaxí, sémantikou a případy použití.