Skip to main content

JSON

JavaScript Object Notation (JSON) je formát pro výměnu dat. JSON se velmi podobá syntaxi jazyka JavaScript a podporuje mnoho programovacích jazyků.

Je užitečný zejména pro aplikace založené na JavaScriptu, včetně webových stránek, mobilních aplikacích, webových aplikacích, e-shopech a rozšíření prohlížeče. JSON standardně využívá spoustu nástrojů jako je Google Analytics nebo Google Tag Manager.

JSON může reprezentovat čísla, logické hodnoty, řetězce, null, pole (uspořádané posloupnosti hodnot) a objekty (mapování řetězců a hodnot) složené z těchto hodnot (nebo z jiných polí a objektů). Nativně nezobrazuje složitější datové typy, jako jsou funkce, regulární výrazy, datumy atd. (Objekty datumů se ve výchozím nastavení serializují do řetězce obsahujícího datum ve formátu ISO, takže informace nejsou zcela ztraceny.) Pokud je potřeba, aby JSON reprezentoval další datové typy, je nutno transformovat hodnoty při jejich serializaci nebo před jejich deserializací.

JSON je postaven na dvou strukturách: 1. Kolekce dvojic jméno/hodnota. V různých jazycích se realizuje jako objekt, záznam, struct, slovník, hashovací tabulka, seznam s klíčem nebo asociativní pole. 2. Uspořádaný seznam hodnot. Ve většině jazyků je realizován jako pole, vektor, seznam nebo sekvence. Jedná se o univerzální datové struktury. V té či oné podobě je podporují prakticky všechny moderní programovací jazyky. Je logické, že datový formát, který je mezi programovacími jazyky propojitelný, je na těchto strukturách také založen.