Skip to main content

PHP

PHP je univerzální skriptovací jazyk určený pro vývoj webových stránek. Původně jej vytvořil dánsko-kanadský programátor Rasmus Lerdorf v roce 1994. V současné době je referenční implementace jazyka vytvářena soukromou společností. Původně zkratka znamenala Personal Home Page, nyní se používá rekurzivní zkratka PHP: Hypertext Preprocessor.

Kód je na webovém serveru obvykle zpracováván pomocí interpretu PHP implementovaného jako modul nebo jako spustitelný soubor CGI (Common Gateway Interface). Na webovém serveru by výsledek interpretovaného a provedeného kódu PHP – což může být jakýkoliv typ dat, například vygenerované HTML nebo binární obrazová data – tvořil celou odpověď HTTP nebo její část.

Existují různé systémy webových šablon, systémy pro správu webového obsahu a webové rámce, které lze použít k organizování nebo usnadnění generování této odpovědi. Kromě toho lze použít pro mnoho programovacích úloh mimo webový kontext, například pro samostatné grafické aplikace a řízení robotických dronů. Kód lze také spouštět přímo z příkazového řádku.

Standardní překladač jazyka PHP, využívající Zend Engine, je svobodný software vydaný pod licencí PHP. Jazyk byl široce portován a lze jej nasadit na většinu webových serverů na různých operačních systémech a platformách.

Jazyk PHP se až do roku 2014 vyvíjel bez písemné formální specifikace nebo standardu, přičemž původní implementace fungovala jako de facto standard, který se ostatní implementace snažily následovat. Od roku 2014 pokračují práce na vytvoření formální specifikace jazyka.

Server W3Techs uvádí, že od ledna 2022 „jazyk používá 78,1 % všech webových stránek, jejichž programovací jazyk na straně serveru známe“. Nejpoužívanější verzí je verze 7.4. Podpora verze 7.3 byla ukončena 6. prosince 2021.