Skip to main content

XML

Rozšiřitelný značkovací jazyk (XML) je značkovací jazyk a formát souborů pro ukládání, přenos a rekonstrukci libovolných dat.

Definuje soubor pravidel pro kódování dokumentů ve formátu, který je čitelný pro člověka i pro PC. Také zajišťuje specifikace konsorcia World Wide Web, Consortium z roku 1998 a několik dalších souvisejících specifikací – všechny jsou volnými otevřenými standardy.

Je podobný jazyku HTML, ale bez předdefinovaných značek, které je třeba používat. Místo toho si uživatelé definují vlastní značky navržené speciálně pro jejich potřeby.

Jedná se o výkonný způsob uchovávání dat ve formátu, který lze ukládat, prohledávat a sdílet. Jelikož je základní formát standardizovaný, je důležité, aby soubor byl sdílen nebo přenášen mezi systémy a platformami. Sdílen může být lokálně nebo přes internet, pokud dokáže příjemce data stále analyzovat díky standardizované syntaxi.

Cíle návrhu XML kladou důraz na jednoduchost, obecnost a použitelnost na internetu. Jedná se o textový datový formát se silnou podporou různých lidských jazyků prostřednictvím Unicode. Ačkoli se návrh XML zaměřuje na dokumenty, jazyk se široce používá pro reprezentaci libovolných datových struktur, například těch, které se používají ve webových službách.

Existuje mnoho jazyků založených na XML, včetně XHTML, MathML, SVG, XUL, XBL, RSS a RDF. Existuje několik systémů schémat, které pomáhají při definici jazyků založených na XML, zatímco programátoři vyvinuli mnoho aplikačních programových rozhraní (API), která pomáhají při zpracování dat XML.