Skip to main content

Jak funguje reklama na Linkedin

LinkedIn je profesní sociální síť založená v roce 2002. Jejím účelem je propojovat lidi na základě profesních zájmů k čemu může dopomoci i reklama Linkedin.

Uživatelský profil je zde v podstatě digitální verze životopisu. Podobně jako u životopisu uživatel na časové ose uvádí své dosavadní zkušenosti, pracovní pozice a názvy zaměstnavatelů u kterých pracoval.

LinkedIn nabízí i další funkce jako skupiny nebo nástroj slideshare pro sdílení prezentací. Tato sociální síť je zdarma ale nabízí i placené balíčky podle toho jak chcete LinkedIn využívat. Například s balíčkem náborář můžete oslovovat uživatele bez nutnosti propojení tzv. InMail zprávou.

Kromě uživatelského profilu zde lze založit i profil firemní. Na firemním profilu můžete stručně popsat svůj podnikatelský záměr, oblast ve které podnikáte, počet zaměstnanců, kontakty a sdílet novinky z Vaší firmy pomocí příspěvků.

Odkaz na Váš firemní profil si poté mohou Vaší zaměstnanci přiřadit ke svým profesním zkušenostem a zjednodušit tak i případný kontakt s Vaší firmou. Založení firemního profilu je taky nutností pro případnou propagaci Vašich příspěvků pomocí reklamního účtů na LinkedIn. Založení firemního profilu je zdarma.

Pro koho je síť určena?

Z prvních odstavců je jasné, že tato síť je odlišná od ostatních díky specifickým informacím, které ji sdělujete. Celé prostředí LinkedIn a obsah uživatelů je laděný do profesního prostředí a nejedná se o odpočinkovou zónu jako je například Facebook nebo Instagram.

Uživatel se zde chodí edukovat, inspirovat se nápady z jeho odvětví, hledat práci nebo navázat obchodní vztahy. Může být tedy skvělým nástrojem pro nábor zaměstnanců, navazování obchodních (B2B) spojení nebo kanálem profesionální komunikace Vaší firmy s veřejností.

O potenciálu této sociální sítě se zmínil i známý podnikatel Gary Vaynerchuck. V posledních letech zažívá tato profesní sociální síť boom. Je to především díky organickému (neplacenému) dosahu příspěvků oproti ostatním sociálním sítím, kde se organický dosah v čase zmenšuje na úkor placených příspěvků.

Tento jev je způsoben především dvěma faktory – vytíženosti reklamních prostorů, kde je například Facebook a Instagram brán jako zaběhlý marketingový kanál pro mnoho firem a přeliv mladých tvůrců na nové formáty a platformy jako například TikTok.

LinkedIn je v obsahu uživatelů daleko konzistentnější a nabízí více edukačního obsahu zaměřeného na konkrétní odvětví, ve kterém se uživatel pohybuje. Jinými slovy uživatelům se zobrazují příspěvky, které mají spojitost s jejími profesními zájmy. Zároveň s větším tlakem na digitalizaci se počet uživatelů LinkedIn zvětšuje.

Je mnohem jednodušší sdílet odkaz na svůj aktualizovaný životopis než po letech upravovat starý dokument. Zároveň pro zaměstnavatele je jednodušší zpracovat jeden formát životopisu.

Zásadní přínos Linkedin pro vás

Velký přínos LinkedIn je především ve vyhledávání a propojování s potencionálními byznys partnery.

Můžete si jednoduše vyhledat firmu podle názvu či oboru a na jejím profilu objevíte uživatele, kteří jsou zde zaměstnání. Tím se Vám ulehčí hledání osoby, se kterou se potřebujete spojit.

Samozřejmě stejný proces lze udělat i přes webové stránky a kontakt. Zde ale můžeme narazit na obecné informace a kontakty jako info@ nebo obecný kontaktní formulář.

Na LinkedIn si najdete konkrétního uživatele, například z obchodního oddělení a po schválení propojení si můžete začít psát.

Druhým velkým přínosem je hledání nových kolegů/zaměstnanců/externistů. Můžete opět hledat podle zkušeností uživatele, jeho praxe nebo vytvořit rovnou pracovní nabídku s pozicí, na kterou se Vám budou lidé přihlašovat.

Podat žádost o pozici je zde opravdu jednoduché už z podstaty věci, že uživatelský profil je digitální verzí životopisu. Přehled o nových pracovních nabídkách chodí uživatelům, dle profese, organicky do emailu nebo do notifikací.

Reklama LinkedIn a její výhody

Z odstavců výše se nám již vykreslují přednosti pro placenou reklamu  a její možný přínos.

Reklama LinkedIn se může rozdělit na dva hlavní účely a to B2B Marketing a HR Marketing.

B2B Marketing

Linkedin si můžete představit jako takový internetový veletrh, který je zaměřený tematicky podle potřeb např. jen pro strojírenství. V rámci veletrhu můžete předat informační leták (reklama), ale platíte jen za toho, koho „leták“ zaujme a podívá se na stránky pro více informací.

Jelikož lidé tuto síť využívají především k budování obchodních styků (B2B) a uvádějí zde svoji pracovní pozici, roky praxe, název zaměstnavatele, odvětví zaměstnavatele, počet zaměstnanců, tak můžeme reklamu cílit na konkrétní profese z určitého segmentu.

Reklama LinkedIn

Zacílí například na pozice asistentů, HR, technologických pracovníků, kteří jsou zaměstnaní u výrobních podniků např. v oboru potravinářství nebo automobilového průmyslu.

Což je ideální v případě, kdy máte průmyslový produkt a snažíte se oslovit osoby rozhodující o nákupu takových produktů (decision maker). Cílení reklamy na běžných sociálních sítích, jako je například Facebook nebo Instagram, s takovým typem produktu by bylo velmi obtížné a pravděpodobně byste oslovili i uživatele, kterých se to absolutně netýká.

HR Marketing

Opět díky konkrétním informacím o pracovních zkušenostech uživatelů může zacílit reklama LinkedIn na uživatele, které chcete oslovit s pracovní nabídkou. A to buď formou klasické bannerové reklamy nebo formulářem s nabídkou pozice, na kterou uživatel odpoví svým přihlášením na uchazeče o pozici.

Reklama LinkedIn a další možnost je head hunting neboli ruční hledání a oslovování uživatelů napřímo na LinkedIn na základě klíčových slov (např. konkrétní zkušenost uživatele jako je programování). K této činnosti se vyplatí placený balíček náborář, kde můžete napsat uživateli přímo do chatu a oslovit ho s pracovní nabídkou.

Možnosti propagace

Reklama LinkedIn nabízí 4 hlavní účely reklam

Povědomí o značce – návštěvnost webu – zaměření na konverze – sběr kontaktů (leady). 

Povědomí o značce můžete za pomocí formátu videa nebo banneru oslovit velké množství uživatelů z cíleného odvětví. Zobrazení reklamy je zde primární účel a obsah reklamy se tak ideálně soustředí na představení firmy/produktu.

Návštěvnost webu můžete opět využít formát bannerové reklamy ve feedu a pravém sloupci. Obsah reklamy by měl obsahovat důvod návštěvy vaší stránky, ideálně se sem hodí například propagace edukativního článku.

Může zde být i pobídka k prodeji nebo vyplnění kontaktního formuláře na webu ale to je už spíše první fáze než se přepne na kampaň zaměřenou na konverze.

Reklama LinkedIn zaměřená na konverze se vyplatí spustit po nasbírání dostatečných dat o konverzích a systém se tak bude snažit zobrazit reklamu těm uživatelům, u kterých je největší pravděpodobnost ke konverzi. Konverze může být jak nákup produktu tak i vyplnění kontaktního formuláře nebo jiné specifické chování na Vašich stránkách.

Kampaň zaměřená na sběr leadů je ve formátu formuláře, kde po prokliku se v prostředí LinkedIn zobrazí uživateli formulář s předvyplněnými kontaktními informacemi, které uvedl na svém profilu.

Poté si jen projde základní informace o nabídce a formulář odešle. Tento formát se skvěle hodí pro získávání kontaktů k dalšímu zpracování např. v případě náboru, vypracování cenové nabídky, zaslání specifikací apod.

Shrnutí

V oblasti B2B marketingu a komunikace je LinkedIn skvělá síť. Podařilo se nám zde jednoduše spojit s lidmi, na které jste dříve těžko hledali kontakt. Ať už se jedná o známé osobnosti nebo vysoce postavený management firem. Stejně tak je to i snadný most do zahraničí a propojení se zahraničními kontakty. Například jsme zde vyhledali snadno externí překladatele, kteří jsou rodilý mluvčí.

Komunikace pak také probíhá snadno přes chat. A to zdarma bez další platformy, které se odvádí poplatek. Pokud se podíváme na hlavní feed, nenachází se zde tolik odpadu jako na jiných sociálních sítích ale obsah je opravdu přínosný.

Reklama LinkedIn se nám vyplatila pro naše klienty zaměřené na B2B segment. Usnadnila nám jinak náročné komunikace produktů pro průmysl nebo firemní služby. Stejně tak nám usnadnily náborové kampaně, především na pracovní pozice s vyššími nároky na zkušenosti uchazečů.

David Šipka

David je marketingový guru a má na starost vedení oddělení online marketingu. Jeho analýzám neuniknou ani nejmenší odchylky.