Skip to main content

Google Ads

Google Ads je systém od společnosti Google určený k vytváření online reklam. Služba pomáhá podpořit prodej zboží a služeb nebo zvyšovat povědomí o značce.

Google Ads umožňuje vytvářet reklamu v rámci Vyhledávací nebo Obsahové sítě Google. 

Vyhledávací síť umožňuje vkládat reklamu do výsledků vyhledávání v daném vyhledávači – nejčastěji přímo ve vyhledávači Google, avšak reklama může být zobrazena i jako součást sítě partnerských vyhledávačů. Reklama ve vyhledávání může být také označována jako SEM – Search Engine Marketing. Někdy je také označována jako PPC, což není úplně správné označení, protože PPC je platební model – Platba za klik (Pay Per Click). A tímto modelem mohou být zpoplatněny i jiné druhy reklamy, než je jen reklama ve vyhledávání.

Obsahová síť umožňuje vytvářet Bannerovou a Videoreklamu. Bannerová reklama se zobrazuje na partnerských webech a společnost Google uvádí, že dokáže zasáhnout až 90 % uživatelů internetu na celém světě. 

Dále obsahová síť umožňuje vytvářet Videoreklamu. Zejména je využívána pro možnost publikace Videoreklamy na platformě Youtube. Videoreklama lze také vkládat na další webové stránky a do aplikací v rámci partnerů Google pro video.

Obsahová síť je také často využívána pro remarketing.

V rámci e-commerce umožňuje systém Google Ads vytvářet reklamy v rámci Nákupů Google, kdy zobrazuje konkrétní produkty včetně ceny a obrázků – na základě dat vložených do Merchant Center –  přímo ve výsledcích vyhledávání.