Skip to main content

Zdrojový soubor

Zdrojový soubor je glorifikovaný textový soubor s instrukcemi programu zapsanými v určitém programovacím jazyce jako je PHP, HTML a další.

Součástí překladové jednotky jsou externí deklarace, které zahrnují definice funkcí a deklarace identifikátorů. Tyto deklarace a definice mohou být ve zdrojových souborech, hlavičkových souborech, knihovnách a dalších souborech, které program potřebuje. Každá překladová jednotka musí být zkompilována a výsledné objektové soubory musí být spojeny, aby mohl být program vytvořen.

Tento soubor lze zkompilovat nebo interpretovat, aby bylo možné program spustit. Když je zdrojový soubor zkompilován, je v podstatě transformován/přeložen do jazyka nižší úrovně, například do jazyka Assembly. Proto lidé programují v relativně vyšším jazyce a následně tento kód kompilují. Zdrojový soubor se mu říká proto, že je to soubor, který slouží jako zdroj kódu nižší úrovně. Pokud má člověk samotný zdrojový soubor, může program snadno upravit.

Zdrojové soubory nemusí obsahovat spustitelné příkazy. Například může být užitečné umístit definice proměnných do jednoho zdrojového souboru a pak deklarovat odkazy na tyto proměnné v dalších zdrojových souborech, které je používají. Díky této technice lze definice snadno najít a v případě potřeby aktualizovat. Ze stejného důvodu jsou konstanty a makra často organizovány do samostatných souborů nazývaných „include files“ nebo „header files“, na které lze ve zdrojových souborech podle potřeby odkazovat.