Skip to main content

Kolik stojí online marketing a jak se vyznat na trhu digitálních agentur? Pojďme se podívat, jak to funguje, když potřebujete placenou propagaci a jste v daném odvětví nováček.

Online marketingové kampaně závisí na mnoha faktorech, které se budeme v tomto článku snažit přehledně popsat.

Zároveň pro zjištění ceny musíme rozlišit dva vstupy:

  1. Cenu za reklamu a cenu za práci spojenou s tvorbou kampaní
  2. Cenu za dlouhodobou správu online marketingových kampaní

Po přečtení byste měli mít jasnější představu co vše může obsahovat taková online marketingová kampaň, práce na ní a jaká kombinace marketingových kanálů může být pro váš projekt ideální.

Existuje univerzální marketingová kampaň?

Jednoduše – ne.

V dnešní době je propagace v online marketingovém prostředí jedním ze základních pilířů mnoha firem a projektů. To s sebou přineslo i zvýšení celkové konkurence v reklamních prostorech ve všech reklamních formátech a tím i zvýšení cen za reklamu.

Z toho důvodu cílení a umístění reklam musí být prováděno s chirurgickou přesností, tak aby se investice do nich vrátila.

Proto pro každého klienta vytváříme komunikační mix na míru. Na základě zkušeností z různých oborů vybíráme reklamní systémy nebo jejich kombinaci (např. Facebook, Google Ads, Instagram..) a formáty reklam (video, nákupy, textové inzeráty), které povedou nejpravděpodobněji ke konverzi.

Hledáme zkrátka nejefektivnější cestu k růstu konverzí.

Náklady na reklamu dle zaměření byznysu

Pro lepší představu, abychom zjistili, kolik stojí online marketing a kampaně s ním spojené, nám nejlépe pomůže rozdělení podle zaměření vašeho projektu. Pokud se jedná o eshop se stovkami produktů nebo o prezentační stránku pro B2B, tak rozdíly už jsou dostatečné pro orientační stanovení směru propagace.

Online marketing pro E-shop

Pokud se podíváme na možnosti propagace v online prostředí, dalo by se říct, že z větší části jsou reklamní systémy uzpůsobeny právě pro účely eshopů. Hlavním důvodem je, že v každé fázi nákupního procesu jste schopni uživatele oslovit.

Možnosti propagace jsou potom následující

Pro představu, pokud se online marketing využívá ve všech zmíněných možností propagace (efektivní), může být cena online marketingu pro střední eshop s 100 – 1000 produkty následující

80 000 – 100 000 Kč cena za reklamu

15 000 – 30 000 Kč za tvorbu/správu kampaní

Kolik stojí efektivní propagace e-shopu?

Protože nákupní proces je zde ve většině případů jednoduchý a krátký, výslednou tržbu z reklam vidíme hned následující den a můžeme tak stanovit poměr nákladů (reklamních) na obratu tzv. PNO.

To se pohybuje většinou k 15% (záleží také na marži obchodníka). Tzn. na 100 000 Kč v obratu připadá 15 000 Kč reklamní náklad.

Online marketing pro služby B2C nebo B2B

Tuto kategorii bychom mohli dále rozdělit dle typů produktu a komplikovanosti nákupního procesu. Může jít o projekty, kde je hlavním cílem získávání tzv. leadů (kontaktů na potencionálního zákazníka), rezervací služby nebo povědomí o firmě/značce u obchodních partnerů.

Hlavními proměnnými, které zde určují cenu kampaně jsou množství leadů/konverzí, které chceme získat, komplikovanost nákupního procesu a cílové země prodeje (tuzemský/zahraniční trh).

Pro představu – kolik stojí online marketing, tak za jedním leadem se může schovávat zakázka za 500 000 Kč (např. v případě B2B) nebo také jen provize 500 Kč. To dost ovlivňuje celkový pohled na kampaň a její rozpočet.

Z praxe se dá říct, že v 80% případů se reklamní rozpočet na propagaci běžných služeb na tuzemském trhu pohybuje kolem

10 000 až 30 000 Kč měsíčně.

S využitím reklam 

Jak se tvoří online marketingová kampaň?

1

Příprava

Důkladná analýza, která nám definuje vhodnou strategii na celou online marketingovou kampaň.
2

Výběr kanálu

Výběr vhodných marketingových kanálů nebo sociálních sítí pro oslovení ideální cílové skupiny.
3

Nastavení účtů

Nastavení analytických a reklamích účtů pro bezproblémový průběh vaší kampaně.
4

Tvorba kampaně

Tvorba online marketingové kampaně dle nastavených cílů, rozpočtu a definované strategie.

Online marketing a tvorba kampaní není pouze o tvorbě bannerů a inzerátů. První musí přijít myšlenka nebo spíše strategie, která jasně popíše cíle a cestu jak k těmto cílům dojít. V první fázi analyzujeme projekt a jeho produkt.

Na základě těchto informací a komunikace s klientem si stanovíme potenciální cílové skupiny, které chceme oslovit. V druhé fázi vybereme mix kanálů, na kterých tyto uživatele oslovíme. Ve třetí fázi musíme většinou nastavit reklamní účty a analytické účty pro sběr dat a konverzí. Jakmile jsou tyto kroky splněny, tak můžeme konečně přejít ke tvorbě kampaní, nastavení cílení, tvorbě inzerátů a grafiky.

Tvorba kampaní je komplikovaný proces, který je i z toho důvodu patřičně finančně odměněn. Nezapomeňte, že v krátkém časovém období se musí specialista o vašem projektu dozvědět dostatek informací, aby jej mohl komunikovat k cílové skupině a vytvořit Vám zisk.

Proč je důležitá měsíční správa kampaní?

Je správa kampaní jen výmysl, jak se přiživit na klientovi? Opravdu je potřeba? A co si představit pod slovem optimalizace?

Spuštěním kampaní teprve začíná proces, který může trvat kontinuálně, a ze kterého je třeba se učit a upravovat jej na základě výsledků a cílů. Pokud by byly kampaně zanechány ve výchozím stavu, tak i při dobrém počátečním nastavením se v čase začne rapidně snižovat jejich výkon.

V jednoduchosti je to důsledek „okoukání inzerátů”, vyčerpání cílové
skupiny nebo vstupu konkurence.

Proto je důležité alespoň na týdenní bázi sledovat výsledky jednotlivých reklam a na základě výsledků upravovat ceny za proklik, strategie nabídek, úpravovat texty, přidávat nová cílení, vyhodnocovat výsledky a upravovat dle nich i strategii pro případné
škálování – to je optimalizace reklamních kampaní.

Kromě optimalizace kampaní je nedílnou součástí i webová analytika. Nejrozšířenějším a zároveň uživatelsky přívětím nástrojem je Google Analytics. Pokud jste již s tímto nástrojem pracovali určitě uznáte, že vyznat se v takovém množství dat může být pro běžného uživatele oříšek.

Přitom správná interpretace je cesta ke zvýšení konverzního poměru = vyššího obratu.

Správou kampaní byste měli získat jistotu, že na vaše kampaně dohlíží specialista, který zajistí dlouhodobě stabilní nebo lepší výsledky pro váš projekt. Zároveň získáte kvalifikovaný přehled o vývoji kampaní ve spojení s chováním uživatelů na webu.

Je lepší zaměstnanec, freelancer nebo agentura?

Než začneme s popisem jednotlivých výhod a nevýhod je důležité si uvědomit, že toto rozhodnutí napřímo ovlivňuje váš úspěch v online prostředí a tržbách Vašeho projektu.

Především u eshopů se může stát hlavním tahounem prodejů nebo také závažím, které vás brzdí v rozvoji. Měli byste si tedy být opravdu jistí, že se jedná o zkušeného profesionála, který rozumí svému řemeslu.

Zaměstnanec

Již v úvodu jsme si stanovili, že by mělo jít o zkušeného profesionála, proto je jasné, že hlavní nevýhodou bude náklad na tohoto specialistu. Kolik stojí online marketing a kampaně u zaměstnance, to může být v rozsahu 35 000 – 50 000 Kč hrubého. Zároveň by měl být neustále vytížený. Proto se dá s jistotou říct, že u většiny menších a středních projektů nebude ideálním řešením. Výhodou může být spíše jen pocit, že máte vše pod kontrolou a hlídáte si, že skutečně pracuje. Nebo máte dostatečně velký projekt pro vlastní marketingový tým, kde by takový člověk pasoval.

Freelancer

Specialista na volné noze určitě splňuje požadavky profesionála (záleží na letech praxe), především u menších projektů je to první nebo druhá volba po spolupráci s agenturou. Finanční náklad se pohybuje dost variabilně dle zkušeností a odvahy freelancera, většinou v hodinové sazbě okolo 500 – 1200 Kč/hodina.

Dle náročnosti projektu stojí online marketing 5 000 – 10 000 Kč měsíčně. Hlavní výhodou je zkušenost z více oborů a menší finanční náročnost (podle aktuální potřeby). Pokud se ale jedná o střední a větší projekty (např. zmíněné eshopy), může se jeho úzká specializace projevovat jako nevýhoda a budete potřebovat také freelancera analytika, copywritera (tvorba článků), grafika. A to už je těžší na koordinaci i finančně.

Agentura

Je tedy agentura zlatá střední cesta, instituce která zaštítí všechny prvky online marketingu za rozumné náklady? Začněme tedy s výhodami, které jsou očividné z minulých odstavců. Pro střední a větší projekty v rámci koordinace a nákladů je agentura ideální volbou.

Kolik stojí online marketing u agentur?

Podle rozsahu kampaní jsou schopni zajistit analytiku, grafiku, texty a správu reklam v rozmezí 15.000kč-30.000kč. K tomu komunikujete s majitelem agentury, kde máte pocit, že s vámi jedná právě ten profesionál. Zde se může projevit jedna z hlavních nevýhod agentury – transparence. Na rozdíl od zaměstnance a freelancera nevidíte, kdo konkrétně pracuje na kampaních a zda je to opravdu profesionál nebo začínající specialista. Je to způsobeno především fluktuací zaměstnanců firmy k freelancerům.

Protože se čím dál tím víc klientů obracelo na nás, právě i z důvodu, že byly nespokojeni s touto netransparentností agentur, rozhodli jsme se spolupracovat pouze se seniorními specialisty a konzultanty, kteří jsou přiřazeni přímo k vašemu projektu. Jsme rádi, že díky našemu skvělému týmu vám můžeme nabídnout celou škálu marketingových služeb pod jednou střechou na nejvyšší úrovni.

David Šipka

David je marketingový guru a má na starost vedení oddělení online marketingu. Jeho analýzám neuniknou ani nejmenší odchylky.